Fabryka Równości

Misja Naszą wspólną wizją są otwarci, akceptujący łodzianie i łodzianki, Łódź pozbawiona homofobii, aktywnie wspierająca działania kulturalne i społeczne w kontekście nieheteroseksualności i edukacja seksualna wolna od uprzedzeń i stereotypów prowadzona we wszystkich szkołach. Nasze motto? "Pamiętajcie, że to z fabryk wychodzą rewolucje - do boju!" ~Bartek Żurawiecki promocja i współpraca: poczta@rownasie.pl pomoc psychologiczna: psycholog@fabrykarownosci.com grupa wsparcia dla rodziców: rodzice@fabrykarownosci.com