Ruchy antyaborcyjne w Polsce

Sprzeciw. Walka. Prawa Kobiet.

 

Jako Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom realizujemy projekt „Ruchy antyaborcyjne w Polsce. Sprzeciw. Walka. Prawa kobiet (ang. Addressing the anti-choice threat in Poland)” finansowany przez Feminist Review Fund.

Działania, które będą realizowane w projekcie mają służyć wypracowaniu języka i strategii pomagających walczyć z ruchami antyaborcyjnymi w Polsce, co ma umożliwić aktywistkom pro-choice stawania się jeszcze skuteczniejszymi we wpływaniu na pro-kobiecą politykę w procesie jej kształtowania.

W ramach projektu została zrealizowana już część badawcza, którą przeprowadziły dr Iza Desperak i dr Elżbieta Korolczuk i która polegała na rozpoznaniu strategii przeciwników prawa do aborcji w Polsce oraz zebraniu doświadczeń osób zbierających podpisy pod oboma projektami Ratujmy Kobiety w 2016 i 2017 r.

Pobierz raport dr Izy Desperak Doświadczenia osób zbierających podpisy poparcia dla obywatelskich projektów ustawy Ratujmy Kobiety

Pobierz raport dr Elżbiety Korolczuk Od „Boga i moralności” do „obrony praw człowieka”