Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ŁÓDZKIE DZIEWUCHY DZIEWUCHOM

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom (dalej: Stowarzyszenie). Adres: Kpt. Franciszka Żwirki 1C/4d, 90-448 Łódź. Nasz telefon kontaktowy: 791379632 adres e-mail: [email protected] Inspektorką Ochrony Danych w naszym Stowarzyszeniu pełni Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, adres korespondencyjny: Kpt. Franciszka Żwirki 1C/4d, 90-448 Łódź z dopiskiem “IOD”, e-mail: [email protected]

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu publikacji ich na naszej stronie internetowej w ramach prowadzonego projektu, na podstawie i w granicach udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Jeśli to będzie konieczne dla realizacji naszego celu, Twoje dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownicom lub współpracownicom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie usług (np. wsparcie informatyczne strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych) na podstawie stosownych umów powierzenia 3) innym odbiorcom np. organizatorom wydarzeń, innym stowarzyszeniom i fundacjom.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody, którą możesz wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

Masz prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

W przypadku konieczności transferu Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w przypadku publikowania danych na platformie Facebook) dane będą przekazywane z zachowaniem dodatkowych zabezpieczeń opisanych w Rozdziale V RODO (w szczególności Standardowych Klauzul Umownych).

Back to Top