Publikacje

GALERIA
OPIS

Ruchy antyaborcyjne w Polsce.
Sprzeciw. Walka. Prawa kobiet

Zapraszamy do przeczytania publikacji podsumowującej projekt Ruchy antyaborcyjne w Polsce. Sprzeciw. Walka. Prawa kobiet, w której znajdują się również raporty z części badawczej, polegającej na rozpoznaniu strategii przeciwników prawa do aborcji w Polsce oraz zebraniu doświadczeń osób zbierających podpisy pod oboma projektami Ratujmy Kobiety w 2016 i 2017 r.

Pobierz Ciąża? Tylko z wyboru. Nigdy z przymusu. Podsumowanie projektu “Ruchy Anty-aborcyjne w Polsce. Sprzeciw. Walka. Prawa Kobiet.”

Pobierz raport dr Izy Desperak Doświadczenia osób zbierających podpisy poparcia dla obywatelskich projektów ustawy Ratujmy Kobiety

Pobierz raport dr Elżbiety Korolczuk Od „Boga i moralności” do „obrony praw człowieka”

Back to Top