Rozliczenia

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2019-01-01 do 2019-12-31: pdf

Rozliczenie zbiórki publicznej Łódzkie Dziewuchy

Sprawozdanie – stan na dzień 29 marca 2017: pdf

Sprawozdanie – stan na dzień 25 lutego 2017 roku: pdf

Sprawozdanie – stan na dzień 25 sierpnia 2017 roku: pdf

Sprawozdanie z rozdysponowania ofiar do dnia 25 sierpnia 2017 roku: pdf

Zbiórka na portalu Pomagam.pl

Poprzez https://pomagam.pl/lodzkiedziewuchy zebrałyśmy kwotę 8 594,00 zł. Po odliczeniu 7,5% opłat i prowizji (644,63 zł) pozostało 7 949,37 zł, które zostało przelane na konto bankowe Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom.

O rozdysponowaniu środków będziemy informować na bieżąco.

Darowizna od WeMove Europe SCE mbH

Darowizna od WeMove Europe SCE mbH została przeznaczona na organizację I Forum Regionów Dziewuchy Dziewuchom.

Rozliczenie (stan na dzień 31.03.2018):

 1. Wynajem sal 1 872,00 zł
 2. Catering 5 282,62 zł
 3. Noclegi 1 740,00 zł
 4. Moderacja 1 400,00 zł
 5. Materiały 937,64 zł
 6. Fotograf 584,00 zł
 7. Koszty dojazdu 1 247,36 zł
 8. Ubezpieczenie 113,32 zł
 9. Księgowość 1 107,00 zł
 10. Opłaty bankowe 2017 54,00 zł
 11. Opłaty bankowe 2018 15,00 zł

Łącznie 14 352,94 zł
Dotacja WeMove 19 013,73 zł
Pozostaje 4 660,79 zł

Możesz nas wesprzeć przekazując darowiznę na konto:
28 1750 0012 0000 0000 3888 0012 – TYTUŁ PRZELEWU: darowizna – cele statutowe
Dla przelewów zagranicznych:
PL 28 1750 0012 0000 0000 3888 0012
SWIFT : RCBWPLPW

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nas finansowo – dzięki Waszej pomocy możemy walczyć
o prawa kobiet!

Back to Top