Publikacje

GALERIA
OPIS

Ruchy antyaborcyjne w Polsce.
Sprzeciw. Walka. Prawa kobiet

W ramach projektu została zrealizowana już część badawcza, którą przeprowadziły dr Iza Desperak i dr Elżbieta Korolczuk i która polegała na rozpoznaniu strategii przeciwników prawa do aborcji w Polsce oraz zebraniu doświadczeń osób zbierających podpisy pod oboma projektami Ratujmy Kobiety w 2016 i 2017 r.

Pobierz raport dr Izy Desperak Doświadczenia osób zbierających podpisy poparcia dla obywatelskich projektów ustawy Ratujmy Kobiety

Pobierz raport dr Elżbiety Korolczuk Od „Boga i moralności” do „obrony praw człowieka”