BAZA WIEDZY

Spóźnia Ci się okres? I co dalej? (pdf)

CIĄŻA – Jak to jest naprawdę? (pdf)

Publikacje Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Obszerna publikacja Zdrowie i prawo wydana w grudniu 2015 roku zawiera wyczerpujące informacje na temat praw pacjentki, uprawnień lekarzy, ubezpieczeń zdrowotnych; prawa do antykoncepcji i badań prenatalnych, aborcji; opieki okołoporodowej, praw kobiet doświadczających poronienia, przestępstw seksualnych oraz świadczeń i zasiłków.

***
ULOTKI DO DRUKU

***

Broszura Jak postępować…? odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych:

  • odmowy wykonania aborcji,
  • oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję.

W publikacji znajdują się wskazówki na temat tego w jaki sposób postępować w tych dwóch, najczęściej występujących przypadkach.

***

Poradnik Jak mówić/pisać o aborcji?.

Znajdziecie w nim fakty o przerywaniu ciąży i przydatne statystyki. Broszurka zwięźle wyjaśnia, jakie sformułowania w debacie o aborcji odpowiadają standardom wiedzy naukowej i zasadom neutralnej światopoglądowo komunikacji oraz podaje uzasadnienie.

***

Broszura Historie Kobiet z wybranymi, prawdziwymi opowieściami kobiet na temat zabiegu aborcji, głównie barier w dostępie do legalnej aborcji #HistorieKobiet

 
Back to Top