Kobieta na językach

PUBLIKACJE
WARSZTATY

#KobietaNaJęzykach

Kobiety istnieją.

Ponadto pracują zawodowo i pełnią różnorodne funkcje.

Czasami to stwierdzenie może być uznane za tezę rewolucyjną. Dlaczego? Spójrzmy w rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], (zawierające około dwóch i pół tysiąca nazw zawodów i specjalności), z którego wynika, że kobiety trudnią się:

pielęgniarstwem, położnictwem, są gospodyniami (czyli pracownicami usług domowych), higienistkami szkolnymi, opiekunkami w żłobku, dziecięcymi, środowiskowymi i domowymi, ortoptystkami, sekretarkami, garderobianymi, maszynistkami (jako: operatorzy urządzeń biurowych), rejestratorkami medycznymi, fakturzystkami, kosmetyczkami, manikiurzystkami, pedikiurzystkami, wizażystkami / stylistkami, hostessami, siostrami PCK, asystentkami stomatologicznymi, asystentkami kobiety w czasie ciąży i porodu (doulami), koronkarkami, gorseciarkami, modystkami, hafciarkami, szwaczkami, pomocami: domowymi, laboratoryjnymi, krawieckimi i kuchennymi, sprzątaczkami domowymi i biurowymi, praczkami, prasowaczkami, łazienkowymi, pokojowymi, salowymi.

Ponadto w rozporządzeniu występują też połączenia:

Stewardesa / Steward,

Modelka / Model

Wytłumaczono, że: „Nazwy większości zawodów usytuowanych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy są rodzaju męskiego, a tylko w zawodach tradycyjnie sfeminizowanych zastosowano nazwy w rodzaju  żeńskim”[2]. Dlaczego zatem użyto słowa bibliotekarz i nauczyciel?

Nie wnikając w intencje autorów, pragniemy pokazać, jak język polski jest różnorodny, jak ewoluuje – zmienia się wraz z rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bezpłatnymi publikacjami – książką i zeszytem ćwiczeń oraz nagraniem warsztatów językowych.


[1] Dz.U. 2014 poz. 1145 z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 227)

[2]https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000

Back to Top