od redakcji – 5/2021

Cześć!

Piąty numer SILNYCH jest międzynarodowy – objęty matronatem Polonijnej Rady Kobiet. Jego głównym tematem jest Siostrzeństwo ponad granicami. Zależało nam na pokazaniu tego, jakie otrzymujemy wsparcie w walce o nasze prawa od osób polskiego pochodzenia mieszkającymi zagranicą.

Nasze Siostry z Niemiec, Norwegii, Kanady, Hiszpanii, Szwajcarii opisały swoje działania, protesty i przemyślenia związane z tym, jak wygląda teraz Polska – pełna przemocy wobec kobiet i wobec mniejszości seksualnych, z rozwijającą się skrajną prawicą i szerzącym się faszyzmem.

Łączymy się ponad granicami. Jesteśmy silne i nie poddamy się.

Polonijna Rada Kobiet powstała 2021 roku. Jest grupą osób, które nawiązały współpracę międzynarodową w celach reprezentowania i wspierania Polek+ za granicą, oraz działań na rzecz równouprawnienia i praw kobiet+, spra- wiedliwości społecznej i praw człowieka w Polsce i na świecie.

https://polonijnaradakobiet.org/o-nas

https://www.facebook.com/polonijnaradakobiet  

https://www.youtube.com/channel/UC4hNG0KZNafe5mFBnnNAPKA

Zapraszam zatem do lektury 🙂

Agnieszka Gralak

redaktorka naczelna

CZYTAJ SILNE – NUMERY

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

Back to Top