Projekt “Jesteśmy SILNE!”

WYNIKI KONKURSU

Kobiety są SILNE!
Dziewczynki są SILNE!
Wszystkie JESTEŚMY SILNE!

to główne hasła projektu „Jesteśmy SILNE!”, który realizowałyśmy od maja do października 2020 roku jako Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz czasopismo Silne. Aperiodyk społeczny.
Skierowałyśmy go głównie do dziewczynek, kobiet i innych osób identyfikujących się jako kobiety, jednocześnie mając nadzieję, że jego przekaz zostanie zauważony przez wszystkich, którzy się z nim zetkną.

Jaki był cel?
Wzmacnianie poczucia siły i stworzenie przestrzeni do jej wyrażenia.
Poprzez wspólne działania razem z pozostałymi uczestniczkami analizowałyśmy pojęcie „siły kobiet”, szukałyśmy jej w sobie, poznawałyśmy różnice w postrzeganiu siły i kobiecości, przy jednoczesnym utwierdzaniu się w tym, że mimo różnic w tym, w jaki sposób żyjemy, wiele z nas ma bardzo podobne doświadczenia, przeżywa te same emocje i reaguje w podobny sposób. Jednocześnie rozmowy pozwoliły poznawać różne (często skrajnie różniące się) sposoby rozwiązywania tych samych problemów i efekty działań.

Dlaczego podjęłyśmy się realizacji takiego projektu?
Dlatego, że kobiety w naszym społeczeństwie często nie doceniają siebie: swojego profesjonalizmu, umiejętności, doświadczeń zawodowych i życiowych, niejednokrotnie pomniejszają swoją rolę w sukcesach, nie mówią głośno „ja to zrobiłam”, „ja to osiągnęłam”, „jestem profesjonalistką w tej dziedzinie, dlatego osiągnęłam sukces”, „tak zadecydowałam”.
Często myślimy, że społeczeństwo negatywnie oceni to, że jesteśmy pewne siebie, asertywne, że mówimy głośno o swoich umiejętnościach, osiągnięciach, uczuciach, potrzebach. Często dzieje się tak, że ludzie są rzeczywiście nieprzyzwyczajeni do takiego zachowania ze strony kobiety.
Zależy nam, aby kobiety były doceniane zarówno przez otoczenie, jak i przez siebie same. Pewność siebie pozwala żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami i swoim charakterem, pozwala żyć bezpieczniej. W znacznym stopniu pomaga podejmować samodzielne decyzje zarówno w małych sprawach życia codziennego, jak i sprawach wielkiej wagi, takich jak np. posiadanie dzieci, wzięcie ślubu czy złożenia podania o pracę.
Przyczyn takiego obecnego stanu rzeczy upatrujemy w przekazywaniu szkodliwych wzorców i stereotypów już od najmłodszych lat. W naszym systemie dziewczynkom podcina się skrzydła. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że szerzenie negatywnych przekonań na temat możliwości dziewcząt w nauce rzutuje na ich faktyczne osiągnięcia. Od lat kobiety funkcjonują w cieniu mężczyzn, a do tego wykonują niezarobkowe prace opiekuńcze, które nie są zauważane.

A przecież można inaczej!
Jesteśmy dziewczynami, kobietami, partnerkami, matkami, koleżankami, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce.
Tak naprawdę w każdej z nas jest siła, tylko że nie ma jednej definicji bycia silną. Nie jest to też coś stałego i może ewoluować razem z nami w trakcie całego życia, a każda z nas może ją interpretować inaczej.

Nasze działania:

  • Zorganizowałyśmy konkurs na grafikę projektu, który wygrała praca Moniki Pasierbskiej. Ilustracja była wyświetlana na telebimie w Łodzi, na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Kopcińskiego, wraz z hasłami projektu. Można ją też zobaczyć na okładce drugiego numeru czasopisma SILNE. Aperiodyk społeczny.
  • Opublikowałyśmy drugi – specjalny numer czasopisma SILNE. Aperiodyk społeczny, którego motywem przewodnim jest zagadnienie siły kobiet.
  • Prowadziłyśmy dyskusje on-line, poprosiłyśmy również kilka kobiet o przesłanie nagrań, na których opowiedziały o sile kobiet i o tym, co ona dla nich oznacza. Można je wysłuchać tutaj: https://www.facebook.com/events/741057446666753/?active_tab=discussion
  • Zorganizowałyśmy w Łodzi spotkanie, na które jako specjalną gościnię zaprosiłyśmy Martę Frej, która stworzyła projekt „Jestem silna, bo…”. Polega on na rysowaniu serii memów na podstawie przesyłanych (w tysiącach!) zdjęć i wypowiedzi kobiet o tym, dlaczego są silne. Bardzo ważną częścią spotkania była rozmowa, która odbyła się w przyjaznym kręgu, gdzie wszystkie obecne osoby mogły poczuć się swobodnie, porozmawiać i wymienić doświadczeniami.
  • Uruchomiłyśmy kampanię outdoorową od 1 do 30 października 2020 roku, z wykorzystaniem telebimu w Łodzi na skrzyżowaniu ulic Kopcińskiego i Narutowicza

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu “Jesteśmy SILNE!”

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty w Łódzkiem 2020 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Back to Top