uzyskanie praw wyborczych przez polskie kobiety

“Patriarchalny porządek świata, jaki panował przez wieki, stawiał ko­biety w pozycji całkowitego podporządkowania się mężczyznom. Nawet Kodeks Napoleona, który był przecież aktem bardzo postępowym jak na swoje czasy i wprowadził świecki charakter małżeństwa, uznawał kobietę za „wieczyście małoletnią”, tzn. niezdolną do działań prawnych bez zgody lub upoważnienia męża, ojca lub krewnego”

– Anna Siwek

PDF – przeczytaj artykuł

NUMER 5/2021 – ARTYKUŁY

Back to Top