SILNE. Aperiodyk społeczny – o czasopiśmie

logo czasopisma SILNE. Aperiodyk społecznyCZYTAJ SILNE – NUMERY

SILNE. Aperiodyk społeczny to czasopismo, które daje przestrzeń osobom, chcącym wypowiedzieć się na temat wpływu otaczającej rzeczywistości na życie kobiet.

Wkurw, szok, niemoc, strach, chęć walki, zwycięstwo, radość! – to emocje pojawiające się na łamach SILNYCH. Takie są nasze teksty – zaangażowane, bez tabu.

Osoby piszące o własnych, czasami trudnych doświadczeniach mogą tym samym dać wsparcie innym, będącym w podobnej sytuacji.

Czytelniczki i czytelnicy znajdą w czasopiśmie artykuły o charakterze społecznym, politycznym, historycznym, socjologicznym, reportaże, felietony, recenzje.

Sytuacja kobiet i mniejszości w naszym kraju pod prawicowymi rządami systematycznie się pogarsza, co sprawia że trzeba intensywnie działać w obronie swoich praw. Jak? Sposobów jest wiele. Jednym z nich jest publiczne przekazywanie informacji o tym, co nas spotyka ze strony osób zasiadających w rządzie. Każdy pomysł czy próba ograniczenia kobietom praw powinny być nagłaśniane wszystkimi dostępnymi kanałami.

 

Dla Autorek i Autorów:

Publikujemy artykuły, o charakterze społecznym, politycznym, socjologicznym, reportaże, felietony, recenzje. Nie zawsze musi być poważnie, dlatego teksty satyryczne również są mile widziane. Publikujemy grafiki, w tym komiksy, związane z profilem tematycznym czasopisma.

Tematyka czasopisma dotyczy praw kobiet, a także wpływu patriarchatu na nas wszystkich. Opisując to bardziej szczegółowo, chcemy publikować teksty z zakresu:

– działań rządu, które uderzają w kobiety i ich prawa;

– reakcji społeczeństwa i środowisk zorganizowanych na działania rządu;

– zdrowia kobiet, w tym dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej itd.;

– przemocy wobec kobiet: fizycznej, seksualnej, psychicznej, ekonomicznej, systemowej, instytucjonalnej;

– sytuacji kobiet w społeczeństwie polskim (doświadczenia kobiet, nie tylko feministek) – bariery, wyzysk, wykluczenie, pomoc, wsparcie, samopomoc, osobiste doświadczenia, aktywizm itd.;

– sytuacji kobiet na świecie, w tym uchodźczyń na granicy polsko-białoruskiej, uchodźczyń z Ukrainy; kobiet, które zostały na terenach objętych wojną; kobiet-żołnierek;

– życiu wolnym od dzieci;

– macierzyństwa (również niechcianego) w Polsce i na świecie;

– wpływu kościoła na życie kobiet i całych rodzin,

– doświadczenia kobiet w ujęciu historycznym;

– herstorii.

 

WAŻNE!!! Przesłanie tekstu oraz grafik jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba przesyłająca ma pełnię praw autorskich, a utwór stanowi dzieło oryginalne i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich.

Należy wydrukować, wypełnić zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres silne.aperiodyk@gmail.com

OŚWIADCZENIE:

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

OŚWIADCZENIE AUTORKI/AUTORA

Czasopismo zostało objęte licencją Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Link do skrótowej informacji na temat licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

#czytajsilne #twórzmykolektywnie

CZYTAJ SILNE – NUMERY

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

Logo Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom i adres ul. Kpt. Franciszka Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź


Możesz nas wesprzeć przekazując darowiznę na konto:
28 1750 0012 0000 0000 3888 0012 – TYTUŁ PRZELEWU: darowizna – silne
Dla przelewów zagranicznych:
PL 28 1750 0012 0000 0000 3888 0012
SWIFT : RCBWPLPW

Back to Top