SILNE. Aperiodyk społeczny – o czasopiśmie

logo czasopisma SILNE. Aperiodyk społecznyCZYTAJ SILNE – NUMERY

Luźna formuła daje przestrzeń każdej osobie, która będzie chciała wypowiedzieć się na temat wpływu otaczającej nas rzeczywistości na życie kobiet – zgodnie z zakresem tematycznym czasopisma.

Wyraź swój wkurw, szok, niemoc, strach, chęć walki, zwycięstwo, radość! Interesują nas Twoje przemyślenia, analizy, obserwacje. Feminizm jest różnorodny, chcemy to pokazać.

Wynik wyborów parlamentarnych pokazał, że przez kolejne lata będziemy musiały intensywnie  działać w obronie swoich praw! Jak? Sposobów jest wiele. Jednym z nich jest publiczne przekazywanie informacji o tym, co nas spotyka ze strony osób zasiadających w rządzie. Każdy pomysł czy próba ograniczenia kobietom praw powinny być nagłaśniane wszystkimi dostępnymi kanałami.

Chcemy publikować artykuły, reportaże, felietony, recenzje o charakterze społecznym, politycznym czy kulturalnym. Nie zawsze musi być poważnie, dlatego teksty satyryczne również są mile widziane. Chcemy także publikować grafiki, w tym komiksy, związane z profilem tematycznym czasopisma. Informacje o przyjmowanych tekstach znajdują sięna końcu posta.

Tematyka czasopisma będzie dotyczyć praw kobiet, a także wpływu patriarchatu na nas wszystkich. Opisując to bardziej szczegółowo, chcemy publikować teksty z zakresu:

– działań rządu, które uderzają w kobiety i ich prawa;

– reakcji społeczeństwa i środowisk zorganizowanych na działania rządu;

– zdrowia kobiet, w tym dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej itd.;

– przemocy wobec kobiet: fizycznej, seksualnej, psychicznej, ekonomicznej, systemowej, instytucjonalnej;

– sytuacji kobiet w społeczeństwie polskim (doświadczenia kobiet, nie tylko feministek) – bariery, wyzysk, wykluczenie, pomoc, samopomoc, osobiste doświadczenia itd.;

– sytuacji kobiet na świecie;

– życiu wolnym od dzieci;

– macierzyństwa (również niechcianego) w Polsce i na świecie;

– wpływu kościoła na życie kobiet i całych rodzin,

– doświadczenia kobiet w ujęciu historycznym;

– herstorii.

WAŻNE!!! Przesłanie tekstu oraz grafik jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba przesyłająca ma pełnię praw autorskich, a utwór stanowi dzieło oryginalne i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich.

Należy wydrukować, wypełnić zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres [email protected] OŚWIADCZENIE:

wersje Oświadczenia można pobrać tutaj:
OŚWIADCZENIE AUTORKI UTWORU
OŚWIADCZENIE AUTORA UTWORU
OŚWIADCZENIE AUTORKI/AUTORA UTWORU
OŚWIADCZENIE – WSPÓŁAUTORSTWO

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

#czytajsilne #twórzmykolektywnie

CZYTAJ SILNE – NUMERY

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

 


Możesz nas wesprzeć przekazując darowiznę na konto:
28 1750 0012 0000 0000 3888 0012 – TYTUŁ PRZELEWU: darowizna – silne
Dla przelewów zagranicznych:
PL 28 1750 0012 0000 0000 3888 0012
SWIFT : RCBWPLPW

Back to Top