Dla rad pedagogicznych

Kolejnym rezultatem projektu Łódzkich Dziewuch Dziewuchom, o nazwie Jesteśmy…SILNE! Łódzka Kampania na rzecz praw kobiet – nagranie warsztatu dla rad pedagogicznych w ramach profilaktyki przemocy w łódzkich szkołach.
 
W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z trzema radami pedagogicznymi łódzkich szkół państwowych, których celem było przybliżyć złożoność zjawiska przemocy oraz wzmocnić przeciwdziałanie przemocy w środowisku szkolnym. Na ich podstawie powstało niniejsze nagranie, które jest wzbogaconym materiałem szkoleniowym o kwestie, które zaistniały podczas ich przeprowadzania:
 
 
Tematy poruszane podczas nagrania to, m.in:
  • Przekrojowe podejście do zjawiska przemocy w szkołach
  • Obszary przemocy w środowisku szkolnym
  • Profilaktyka: jak tworzyć środowisko szkolne, które jest bezpieczne
  • Zasady interwencji sytuacji przemocowych w szkole
  • Metody do zastosowania w sytuacjach przemocowych
Zarówno nagranie, jak i warsztaty dla Państwa przygotowała i przeprowadziła Agnieszka Biela, psycholożka, trenerka, współzałożycielka Fundacji Owoc Spotkania, związana zawodowo z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Łodzi.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

Back to Top