Łódzka kampania – wydarzenia

W dniu 9 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie badawcze w postaci fokusu, na który zostali zaproszeni łódzcy eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w Łodzi.

Uczestniczyło w nim 8 ekspertów i rozmawialiśmy o tym co działa a co nie działa w systemie przeciwdziałania przemocy w Łodzi, jakie są potrzeby i jakie widzimy możliwe rozwiązania. Zdobyta w ten sposób wiedza posłuży nam do planowania dalszych działań w projekcie, jakim będą m.in. rekomendacje dla decydentów oraz kampania społeczna.

 


Projekt „Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet”
Łódzkie Dziewuchy spotkały się z Ambasadorem Norwegii Anders H. Eide. Rozmawialiśmy o sytuacji kobiet w Polsce, w szczególności po wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego a także o naszym projekcie “Jesteśmy SILNE!” w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Fundusze norweskie i EOG.
Pozdrawiamy Ambasada Norwegii w Polsce i dziękujemy za bardzo miłe spotkanie.
 
Łódzka kampania - wydarzenia Na zdjęciu jest sześć osób, pięć z nich to realizatorki i realizator projektu, stoją obok Ambasadora Norwegii
 
 
Projekt „Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, Fundacja Batorego.

Back to Top