Organizacje pozarządowe – Okrągły stół I

2 stycznia 2023 roku zostało zorganizowane pierwsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które na co dzień pracują z przemocą wobec kobiet i chcą mieć realny wpływ na polityki i systemową rozwiązania dotyczące przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w województwie łódzkim. Spotkanie miało na celu omówienie wniosków z naszej wizyty studyjnej w Islandii oraz wypracowanie na tej podstawie dobrych praktyk, mogących znaleźć zastosowanie w naszym kraju. Wraz z przedstawicielkami Iwoną Karaś z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi oraz Anną Szczepaniak z Centrum Praw Kobiet – oddział w Łodzi został wypracowany zarys postulatów, który zamierzamy przedłożyć do przedstawicielek Urzędu Miasta Łodzi zajmujących się z tą problematyką.

Spotkanie prowadziły: Katarzyna Iwaniuk ze Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz Anna Głogowska-Balcerzak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy Fabryce Aktywności Miejskiej za udostępnienie nam miejsca na spotkanie!


 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

Back to Top