Urząd Miasta Łodzi – Okrągły stół II

Istotne spotkanie w ramach projektu “Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania przeciwdziałania przemocy wobec kobiet” odbyło się w dniu 12 stycznia 2023 – tym razem z decydentkami z Urzędu Miasta Łodzi. Spośród zaproszonych osób potwierdziły swoją obecność i pojawiły się: Eliza Gaust – Pełnomocniczka ds. równego traktowania, Agata Kobylińska – pełnomocniczka ds. dzieci i młodzieży oraz zastępczyni Dyrektora Wydziału Edukacji Elżbieta Płaszczyk. Omówione zostały rekomendacje z wizyty studyjnej na Islandii oraz wnioski ze spotkania 2 stycznia z łódzkimi organizacjami pozarządowymi. Wnioski z wizyty w Islandii, w opinii reprezentantek organizacji pozarządowych obecnych na pierwszym spotkaniu, mogą mieć pozytywny wpływ na praktyki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Decydentkom przedstawiona została m.in idea „Family Justice Center”, kwestia problemów z finansowaniem działań antyprzemocowych. Największe zainteresowanie reprezentantek Urzędu Miasta wzbudziły rekomendacje dotyczące edukacji – zwiększanie świadomości nt. przemocy, kwestia szkoleń dla różnych grup zawodowych, w tym policji i pracowników MOPS. Uczestniczki zgodziły się, że szkolenia są jednym z ważniejszych czynników w ramach profilaktyki występowania przemocy. Padła też wstępna deklaracja, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie zweryfikowany pod kątem finansowania oraz analizy skuteczności przewidzianych tam działań. Następnie wprowadzenie do niego szkoleń dla różnych grup zawodowych będzie wzięte pod uwagę.

Spotkanie prowadziły: Katarzyna Iwaniuk ze Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz Anna Głogowska-Balcerzak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy Fabryce Aktywności Miejskiej za udostępnienie nam miejsca na spotkanie!

 


 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

Back to Top