Spotkanie badawcze z ekspertami

W dniu 9 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie badawcze w postaci fokusu, na który zostali zaproszeni łódzcy eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w Łodzi.

Uczestniczyło w nim 8 ekspertów i rozmawialiśmy o tym co działa a co nie działa w systemie przeciwdziałania przemocy w Łodzi, jakie są potrzeby i jakie widzimy możliwe rozwiązania. Zdobyta w ten sposób wiedza posłuży nam do planowania dalszych działań w projekcie, jakim będą m.in. rekomendacje dla decydentów oraz kampania społeczna.


 
Projekt „Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, Fundacja Batorego.
Back to Top